info@bodemenwaterflevoland.nl

Terugblik succesvolle Veldworkshop

22-03-2018

Terugblik succesvolle Veldworkshop

Op 22 maart 2018 organiseerde Delphy in samenwerking met Joost Rijk van PPO Broekemahoeve in Lelystad een interessante veldworkshop. Tijdens deze workshop werd er gekeken naar de mogelijkheden van ondiep voorjaarsploegen op Flevolandse kleigrond. Hierbij werden drie ekoploegen gedemonstreerd in het veld. Aansluitend werden daarbij een aantal zaaibedcombinaties gedemonstreerd met nadruk op aandachtspunten in rollenkeuze. Er waren ruim 200 geïnteresseerden aanwezig. 

Systeem van voorjaarsploegen
Het systeem van ondiep ploegen van kleigrond in het voorjaar levert een aantal interessante mogelijkheden op om de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid te vergroten. Een aantal voordelen: langere benutting van de groenbemesters, stimulering bodemleven, minder uitspoeling en slemp, structuuropbouw d.m.v. bedekking en beworteling van de bodem.

Tijdens de workshop op 22 maart werd uitleg gegeven over het totale systeem en de aandachtspunten bij toepassen van ploegen in het voorjaar. 

Programma

13.00-13.30 inloop en start

Inleiding mogelijkheden Systeem voorjaarsploegen op kleigrond (C. den Herder, Delphy)

Aansluitend: Veldworkshop met ekoploegen en zaaibedbereiding

  • Ovlac, (vernieuwde!) Rumpstad, Kramer ekoploeg (Primeur!)
  • Zaaibedbereiding met diverse combinaties met nadruk op rollenkeuze aan de        zaaibedbereider in het voorjaar.

Mede-ondersteuners en samenwerkingspartners
Deze veldworkshop was mede ondersteund door de Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water (ABW) en tevens vanuit het ABW-project Zicht op Bodemstructuur (ZOB). Voorjaarsploegen op kleigrond is een van de onderwerpen waar bij ZOB-deelnemers veel interesse en vragen over zijn. Tevens wordt vanuit het ABW momenteel in samenspraak met gebiedspartners verkend hoe een kennisfaciliteit Bodem en Water Flevoland er uit kan zien. De Kennisdag Bodem en Water jongstleden 12 februari is een voorbeeld daarvan, daarbij is een mogelijkheid om ook kleinschaligere bijeenkomsten zoals deze veldworkshop waarin agrariërs met elkaar kennis delen te ondersteunen. Delphy, PPO Broekemahoeve en Provincie Flevoland hebben in deze veldworkshop een brede samenwerking om interessante bodemontwikkelingen bij zoveel mogelijk telers te brengen.

>>Terugblik succesvolle Veldworkshop

Heeft u een vraag?

neem contact op