info@bodemenwaterflevoland.nl

Flevolandse Atlas vol bodemkennis

16-06-2015

Flevolandse Atlas vol bodemkennis

Een duurzaam gebruik van de ondergrond is alleen mogelijk als we beschikken over actuele (bodem-)informatie. De nieuwe provinciale bodematlas voorziet daarin. De applicatie is bedoeld voor al wie zich op de een of andere manier met de bodem van Flevoland bezighoudt. Dit kan zijn vanuit de overheid voor bodembeheer, of vanuit organisaties en bedrijven voor het gebruik van de bodem. De atlas is er zowel voor professionele als voor niet-professionele gebruikers en zo samengesteld dat de gewenste 
bodeminformatie gemakkelijk en snel te vinden is.

>>Flevolandse Atlas vol bodemkennis

Heeft u een vraag?

neem contact op