info@bodemenwaterflevoland.nl

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

03-10-2022

Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!

In het najaar van 2021 namen 306 Flevolandse agrariërs deel aan de ‘Bezemactie Flevoland’. In totaal werd 16.533 kg aan niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen ingezameld en afgevoerd naar een erkende afvalverwerker. Daarmee dragen de agrariërs bij aan schoon oppervlaktewater.

Het is belangrijk dat restanten worden ingezameld
Door het intrekken van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, blijft de agrariër mogelijk zitten met restanten. Dit gebeurt ook als een agrariër stopt met zijn bedrijf. Vanwege een niet goed functionerend inzamelsysteem, blijven restanten vaak in de middelenkast staan. Zo is er een risico dat deze middelen in het milieu terecht komen door bijvoorbeeld een brand. Omdat er nog geen goed werkend inzamelsysteem voor het afvoeren van restanten bestaat, werd de ‘Bezemactie Flevoland’ opgezet. Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers, loonwerkers en gestopte agrariërs konden hun restanten gewasbeschermingsmiddelen laagdrempelig, kosteloos en anoniem laten inzamelen en afvoeren.

Hoe verliep de ‘Bezemactie Flevoland’?
Alle aangemelde bedrijven zijn bezocht door adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen. Samen met de agrariër liepen zij de middelenkast na en werden af te voeren restanten apart gezet. De gewasbeschermingsmiddelen zijn later opgehaald en afgevoerd door een erkende afvalverwerker. Vervolgens zijn deze middelen verwerkt in een gecertificeerde verbrandingsoven.

Verschillende partijen voerden de actie uit
CLM Onderzoek en Advies werkte nauw samen met diverse bedrijven: Agrifirm Plant, Alliance, CAV Agrotheek, Delphy, Heyboer, Mertens, Profytodsd, R. van Wesemael, Ten Brinke en Van Iperen. De inzet van adviseurs van deze bedrijven voor de ‘Bezemactie Flevoland’ was onmisbaar. Waterschap Zuiderzeeland,  gewasbeschermingsmiddelenproducenten verenigd via de Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL), Provincie Flevoland en Vitens financierden deze actie. Het project is uitgevoerd onder het programma Actieplan Bodem & Water.

In 2023 start een nieuw inzamelsysteem in Nederland
Dat geldt voor restanten van gewasbeschermingsmiddelen en verpakkingen (leeg en gespoeld). Nieuwe acties van ‘Bezem door de middelenkast’ zijn dan niet meer nodig. STORL is druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe inzamelsysteem en verzorgt hierover ook de communicatie.

Foto: CLM Onderzoek en Advies

>>Flevolandse agrariërs werken aan schoon water!...

Heeft u een vraag?

neem contact op