info@bodemenwaterflevoland.nl

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

14-07-2016

Erfemissiescan in Flevoland succesvol

Donderdag 14 juli 2016 nam Maatschap Ceelaert in Biddinghuizen een cheque voor de 125e erfemissiescan gewasbeschermingsmiddelen in ontvangst. De erfemissiescan is een digitaal hulpmiddel voor agrariërs die knelpunten op het erf voor het (water)milieu inzichtelijk maakt en een praktische uitleg geeft van de milieuregels.

Daarnaast geeft de erfemissiescan ook allerlei tips en oplossingen om erfemissies (lozingen naar oppervlaktewater en bodem) te verminderen. “Met de uitreiking van de cheque voor de 125e erfemissiescan kunnen we spreken van een succesvol project, dat het waterschap in samenwerking met Agrodis en LTO Noord in Flevoland uitvoert. Vanwege dit succes is de periode om een gratis erfemissiescan door de gewasbeschermingsadviseur uit te laten voeren, verlengd tot 31 december 2016”, aldus Lida Schelwald-van der Kley, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland.

Erfemissiescan

In Flevoland werken LTO Noord, Agrodis en Waterschap Zuiderzeeland samen in het project Erfemissiescans Flevoland. Onder de ‘vlag’ van het Actieplan Bodem & Water wordt dit project sinds 2015 uitgevoerd. Erfemissies op agrarische bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd. Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine. Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden. Hubert Ceelaert van Maatschap Ceelaert: “Je doet dingen vaak uit gewoonte. Met de erfemissiescan sta je hier even bij stil. Door wat kleine veranderingen kan je vooruitgang boeken om zo veel mogelijk te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Het is prettig dat je dat samen kunt doen.”

Waarom?

De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen veel milieuwinst geboekt. Ondanks deze inspanningen meet het waterschap helaas nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Door zelf actief aan de slag te gaan, kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken. “Vanuit Agrifirm komen we bij veel agrariërs op het bedrijf. De erfemissiescan wordt bij iedereen als positief ervaren. Tijdens de gesprekken lopen we de onderdelen van de scan in stappen door. Vaak worden dingen onbewust gedaan, waardoor toch kleine hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Zelfs een theelepel van een middel kan je al over 10 kilometer terugvinden. Met de erfemissiescan werken we samen om de knelpunten op te lossen.”

Laatste kans

De periode om een gratis erfemissiescan door de gewasbeschermingsadviseur uit te laten voeren, is verlengd tot 31 december 2016. Dit is de laatste mogelijkheid om hiervan nog gebruik te maken. Agrariërs kunnen hiervoor tot eind 2016 contact opnemen met hun eigen gewasbeschermingsadviseur.
 

Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www.toolboxwater.nl of www.erfemissiescan.nl.

>>Erfemissiescan in Flevoland succesvol

Heeft u een vraag?

neem contact op