info@bodemenwaterflevoland.nl

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

05-07-2017

Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Een goede bodem is onmisbaar en een belangrijke vraag is hoe bodem en water in goede conditie blijven voor de toekomst. Leden van de Algemene Vergadering (AV) van het Waterschap, leden van Provinciale Staten van de provincie Flevoland en bestuurders van LTO Noord kwamen op 5 juli samen rond dit onderwerp op de akkers van Meindert Eissens, aan de Lisdoddeweg in Lelystad.

In gesprek

Tussen de erwten, het graan en de suikerbieten werd de discussie gevoerd over de doelen, belangen en de werkwijze van het ABW. Want wat is er eigenlijk voor nodig om een mooi gewas op de akker te telen en oogsten? Verschillende Flevolandse agrariërs vertelden de bestuurders over wat bodem en water voor boeren en hun gewassen betekenen. Gastheer Meindert Eissens pakte zelfs een schop op meer te kunnen vertellen over zijn bodem. In de discussies op het land en in de schuur werd in gegaan op de verschillende manieren waarop het ABW  duurzaam bodem- en waterbeheer door agrariërs kan stimuleren. Ook was er ruimte voor de dilemma’s die men daarin tegenkomt en de rol die iedere deelnemende partij daarin kan spelen.

Presentaties in de schuur Discussie in de schuur Naar buiten Meindert Eissens toont zijn grond In gesprek Over het kavelpad Tussen de erwten Bij de suikerbieten Op het kavelpad Wandelend in gesprek

>>Bestuurders nemen kijkje op de akkers

Heeft u een vraag?

neem contact op