info@bodemenwaterflevoland.nl

Kennisdag Bodem & Water 2018

Tijdens de Kennisdag op 12 februari 2018 werden nieuwe kennis en ervaringen gedeeld vanuit diverse projecten en initiatieven die in Flevoland plaatsvinden. Het programma werd gevuld met een plenaire lezing, gevolgd door aansprekende workshops en individuele gesprekken. De aanwezigen konden zelf kiezen aan welke drie workshops ze deelnamen. Specialisten en ervaringsdeskundigen boden hen praktische tips, nuttige voorbeelden en adviezen over bodembeheer, bodemverdichting, het sluiten van kringlopen en biodiversiteit. Ook eigen bedrijfsspecifieke vragen konden aan de aanwezige bodem- en waterexperts worden gesteld. Kortom, een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten!

Kennisdag Bodem&Water

Workshops

 1. Meer mest minder kunstmest! Goed voor vruchtbare bodems, schoon
  water en de melkveehouder? Download hier de presentatie. 
  Door Jaap Gielen in samenwerking met melkveehouder Johan Dekker.
 2. De koolstofkringloop en bodemkwaliteit in de melkveehouderij.
  Door Albert-Jan Bos. Download hier de presentatie. 
 3. Drainage blijft maatwerk. Wateroverlast ligt niet altijd aan de drainage.
  Door Klaas Kooistra. Download hier de presentatie.
 4. Het Watercafé: uitleg over opvang van restvloeistoffen, Wingssprayer,
  opslaan vaste mest, bufferstroken en voorkomen erfemissie.
  Door Bert van den Bosch, Anna Zwijnenburg, bollenteler Wim Klink en akkerbouwers Johan Bergmans, Harry Schreuder en Jaap Lodders.
 5. Hoe voorkom ik weerstand voor wortelgroei door te hoge bandendruk?
  Door Martin Duijkers, akkerbouwer Maik Verwer en loonwerker Kees van Dun.
 6. Wat doe je na de oogst aan grondbewerking?
  Door Coen ter Berg, akkerbouwers Jan Pieter Smid en Wim Blok.
 7. Praktische aandachtspunten bij de hoofdgrondbewerking.
  Door Derk van Balen, akkerbouwers Wouter Klaasse Bos en Co’nn Rennen.
 8. Het Bodemcafé: stel uw eigen vraag aan de bodemexperts.
  Door Coen ter Berg, Anna Zwijnenburg, Klaas Kooistra, Derk van Balen, Christoffel den Herder, Maria van Boxtel en Wiepie Haagsma.
 9. Wat zijn de feiten en fabels over groenbemestersmengsels?
  Door Wiepie Haagsma, Gera van Os en akkerbouwer Gert-Jan van Dongen. Download hier de presentatie.
 10. Teelt en biodiversiteit: inpassen van strokenteelt tot pioniernatuur.
  Door Maria van Boxtel, Dirk van Apeldoorn, Roy Michielsen (Erf BV) en akkerbouwer Mark Geling. Download hier de presentatie.
 11. Hoe voer ik op een praktische en ecologische manier het beheer van
  slootkanten uit?
  Door Tiem van Veen, Michel Sollie en akkerbouwers Wim Stegeman en Digni van den Dries.
 12. Met juiste techniek minder rijschade grasland.
  Door Herman Krebbers met melkveehouder Joep den Brok. Download hier de presentatie.

Deelnemers

  

>>Kennisdag Bodem & Water 2018

Heeft u een vraag?

neem contact op