info@bodemenwaterflevoland.nl

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

30-09-2016

Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool

De provincie Flevoland gaat samenwerken met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van de Aeres Hogeschool (voorheen CAH Dronten). Dit sluit aan op het Actieplan Bodem en Water (ABW). Dat is een gezamenlijk project van provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO, dat als doel heeft om kennisontwikkeling en –spreiding te bevorderen op het gebied van duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Gedeputeerde Jaap Lodders vindt de stap van groot belang: “Het lectoraat draagt bij aan het bewustzijn over de Flevolandse bodem en het bodembeleid. Het is belangrijk dat de bodem duurzaam vruchtbaar blijft. Zo stellen we de toekomst van onze landbouw veilig.”
De nieuwe samenwerking tussen provincie Flevoland en Aeres Hogeschool zorgt ervoor dat het thema Bodem versterkt wordt als wezenlijk onderdeel in het agrarisch onderwijs, onder andere door een authentieke leeromgeving te bieden voor studenten. Het lectoraat zal de spilfunctie gaan vervullen in de benodigde versterking van de uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en ketenpartijen.  

Opdracht

Het lectoraat heeft gelijk al een opdracht gekregen van de Provincie. Er zijn namelijk veel praktijknetwerken actief in de provincie, waarbinnen ondernemers bezig zijn met bodemverbetering en het implementeren van innovaties. Maar zelden wordt  gemeten welke effect dit heeft op de bodem- en waterkwaliteit. Dat is een gemiste kans. Met 'Bodemmonitoring bij praktijknetwerken' wordt onder coördinatie van het lectoraat een uniforme monitoring opgezet. In het programma Zicht op de Bodemstructuur wordt al met het lectoraat samengewerkt.


De Provincie onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om het lectoraat door middel van een subsidie verder te helpen in haar onderzoek. 

>>Samenwerking Provincie Flevoland en Aeres Hoges...

Heeft u een vraag?

neem contact op