info@bodemenwaterflevoland.nl

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

24-11-2022

Landelijke subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Wil jij als Flevolandse agrariër in een modern, duurzaam bedrijf investeren? Er is binnenkort weer een nieuwe landelijke investeringsregeling POP3+ 2022 waarmee je kunt investeren in de toekomst van het bedrijf. De focus ligt hierbij (in lijn van POP3+) op doelen voor klimaat, biodiversiteit en bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Om zo bij te dragen aan onder meer natuur- en klimaatdoelen.

Wat houdt het in?

Deze landelijke subsidieregeling biedt individuele agrariërs uit het hele land de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor investeringen om hun bedrijf duurzamer te maken met  zogenaamde ‘fysieke’ maatregelen. Aan de hand van een investeringslijst kun je kiezen welke specifieke maatregelen er gelden. Deze maatregelen hebben vanuit landelijk perspectief duurzaamheidscores (voortbouwend op eerdere investeringslijst subsidieregeling Groen Economisch Herstelfonds eind 2021).

Voor welke thema’s zou je in aanmerking kunnen komen voor subsidie?

  • a. Precisielandbouw en Smart Farming,
  • b. Digitalisering,
  • c. Water (waaronder droogte en verzilting),
  • d. Duurzame bedrijfsvoering en
  • e. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw (inclusief bodem).

Wanneer is de openstelling?

Dit is een reguliere POP3+- openstelling met een subsidiepercentage van 40% over de subsidiabele kosten. De subsidies volgens deze nieuwe landelijke regeling kunnen vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023, 17:00 uur worden aangevraagd.

Lees meer op de website van RvO. Er komt op korte termijn meer informatie over het aanvragen van de POP3+ 2022 subsidie.

>>Landelijke subsidie voor groen-economisch herst...

Heeft u een vraag?

neem contact op