info@bodemenwaterflevoland.nl

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

31-05-2022

Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Maandag 30 mei was de Meerpaal in Dronten na bijna 2 jaar Corona weer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Dat de Flevolandse agrariërs elkaar graag weer ontmoeten om kennis te delen en van elkaar te leren bleek ook nu weer: er was een grote groep op de bijeenkomst afgekomen. "Vooral de praktijk, gekoppeld aan de actualiteit spreekt aan," zegt de nieuwbakken programmamanager van het Actieplan Bodem en Water Petra van der Werf." De aanwezigen werden getrakteerd op drie workshops, uit een aanbod van maar liefst 16 workshops. Prof. dr. Cees Veerman nam de zaal mee aan de hand van kritische stellingen over het nieuwe landbouwbeleid en nut en noodzaal van living labs en light houses. Dat we die al hebben in Flevoland bleek later.

Start met centrale lezing

De Kennisdag startte in de Grote Theaterzaal, waarbij dagvoorzitter Martine Kruider de zaal toesprak en de gasten ondervroeg. Ze ging in gesprek met de programmamanager over het belang van het Actieplan Bodem en Water en daarmee ook het belang van een dag als deze: kennisdelen en samen verder bouwen. Na de lezing van prof. dr. Cees Veerman werd de Bestuulijke Samenwerkingsovereenkomst van het Actieplan voor de komende jaren ondertekend. Niet alle bestuurders konden daarbij aanwezig zijn, maar gelukkig hielp de techniek een handje. 

Praktische workshops

Vervolgens ging het publiek uit elkaar in verschillende workshops, waarbij duurzaam bodem- en waterbeheer de rode draad was. Workshops over het vergroenen van het middelenpakket en de groene draad (kunnen we met wintergroen / bodembedekking de bodem weerbaar maken) genoten veel belangstelling. Maar ook thema's als KPI’s akkerbouw Flevoland, bemesting en elektrisch beregenen zorgden voor interessante inzichten en goede gesprekken. En ook over bodeminsecten werden nuttige adviezen gedeeld.

Bij de afronding bleven nog veel boeren en andere betrokkenen 'hangen' om elkaar nog even goed te spreken. En met een rugtas vol nieuwe kennis gingen ze uiteindelijk huiswaarts.

Kennisdag Bodem & Water online

Normaal is de Kennisdag in februari, maar door de toen nog geldende coronaregels is de Kennisdag verplaatst naar mei. Een drukke maand voor de meeste agrariërs. Toch waren velen van hen in de mogelijkheid om toch te komen. Aan wie dat niet kon is ook gedacht. Van verschillende workshops zijn video-opnames gemaakt, die vanaf nu terug te kijken zijn. Zo kunnen deze workshops online gevolgd worden.

Ook voor de aanwezigen kan dit interessant zijn: zij moesten immers 3 workshops kiezen uit een aanbod van 16.

Van 10 workshops zijn opnamen gemaakt, deze workshops kunt u volledig online bekijken.

Bekijk hier de verschillende opnamen en de workshops online

 1. Aftermovie (compilatie van de dag).
 2. Introductie en centrale lezing.
 3. Workshop: Nieuwe GLB: praktijkvoorbeelden vanuit melkveehouderij en gemengde bedrijven
  Door: Theo Hogendoorn en Remco Schreuder
 4. Workshop: Optimalisering mestbenutting en opbrengst in grasland en maisteelt
  Door: Herman Krebbers en Roel Assies
 5. Workshop: Beter Benutten van bemesting: hoe voed je de bodem én het gewas
  Door: Derk van Balen en Romke Postma
 6. Maaisel als bemesting
  Door: Digny van de Dries, Robert Timmerman en Arie Keijzer
 7. Elektrisch Beregenen
  Door: Frouke Hoogland en Jan de Winter
 8. Bodeminsecten: Kennis is key voor een gerichte aanpak
  Door: Hilfred Huiting en Co'nn Rennen
 9. Kan data gebruikt worden om beter te boeren?
  Door: Koen van Boheemen
 10. Rugopbouw en bemesting in peen
  Door: Niek Vedelaar
 11. Strokenteelt: lessen uit de Flevolandse praktijk 
  Door: Geertje Schlaman
 12. Groene draad in het klimaat
  Door: Coen ter Berg, Maik Verwer en Mark Geling

Volgend jaar zal de Kennisdag, als alles meezit wat Corona betreft, weer de eerste maandag van februari zijn: Maandag 6 februari 2023. Noteer deze alvast in de agenda!

Deze dag werd mogelijk gemaakt door het Actieplan Bodem en Water Flevoland, een samenwerking tussen Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord. Deelname is gratis.

>>Kennisdag Bodem en Water 30 mei 2022

Heeft u een vraag?

neem contact op