info@bodemenwaterflevoland.nl

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

18-04-2018

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. Agrariërs en het agrobedrijfsleven hebben belang bij het behoud van een effectief middelenpakket en bij een positief imago. Dat kan als de emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder worden teruggedrongen. 

U kent wellicht de ‘zwakke’ plekken in de inrichting van uw erf en de conditie van uw percelen. Er zijn verbetermaatregelen en u wordt op weg geholpen door een investeringssubsidie. Investeringen kunnen worden vergoed uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), dat mede wordt gefinancierd uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. 

Provincie stimuleert agrarische investeringen in internationale waterdoelen
De provincie Flevoland wil agrariërs stimuleren om de agrarische sector te moderniseren én te helpen bij de realisatie van de internationale waterdoelen. Daarom biedt de provincie agrariërs en samenwerkingsverbanden van agrariërs de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor fysieke investeringen, die een direct of indirect effect op de verbetering van de waterhuishouding hebben. Hiervoor is via POP3 in totaal ruim € 2 miljoen beschikbaar, afkomstig uit Europa.

Aanvragers kunnen voor investeringen die bijdragen aan de waterdoelen maximaal 40% subsidie krijgen. Daarbij geldt een ondergrens van minimaal €100.000. De provincie zoekt daarom investeringen waarvoor de subsidiabele kosten minimaal op €250.000 uitkomen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, kunnen aanvragen ingediend worden via RVO.nl. Dit kan tot vrijdag 25 mei 2018, 17.00 uur.

De betreffende investering en de subsidieaanvraag moeten aan strikte criteria voldoen. Er wordt bij POP3 een tendersystematiek gehanteerd. Dit betekent dat aanvragen beoordeeld worden op kwaliteitscriteria en dat daarvoor minimaal 30 punten behaald moeten worden. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het beschikbare subsidiebedrag is uitgeput.

Alle informatie die nodig is om een goede aanvraag te kunnen doen, is te vinden op de website van provincie Flevoland onder de kop “Fysieke investeringen water”.

Flyer - Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Meer informatie over POP3

>>Investeer in het terugdringen van emissies vana...

Heeft u een vraag?

neem contact op