info@bodemenwaterflevoland.nl

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

30-01-2017

Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemstructuur in Flevoland'

Op donderdag 26 januari vond bij  Aeres Hogeschool in Dronten de inspiratiemiddag ‘Zicht op de bodemstructuur in Flevoland’ plaats. Bodemdeskundigen vertelden over de Flevolandse bodem en agrarische ondernemers die het afgelopen jaar mee hebben gedaan aan de testperiode van het project, deelden hun ervaringen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het project in 2017.

Flevolandse boeren maken intensief gebruik van de bodem. Het is van belang om deze bodem bruikbaar te houden. Daarom is op initiatief van het Actieplan Bodem & Water het project ‘Zicht op de bodemstructuur’ gestart. De provincie draagt haar steentje bij door het project te financieren. Aan de hand van dit project leren Flevolandse boeren, samen met de buur(t)man of -vrouw, hun eigen grond te beoordelen in de context van de eigen bedrijfsvoering. En wat blijkt? Juist die samenwerking  bevalt de boeren goed. 'Je bekijkt je eigen grond altijd negatiever dan die van de buren', zei één van de boeren. 'Het gras is aan de overkant nou eenmaal groener. Vandaar dat het fijn is om dit project met z’n tweeën te doen, zo heb je direct een second opinion.' Een andere boer vulde dit aan: 'Je ziet veel bij elkaar, dat is leerzaam. Toch is het belangrijk om bij jezelf te blijven. Wat bij je buurman werkt, hoeft niet per se ook bij jou te werken. Iedere grond is anders.'

Interessante sprekers aan het woord

Arnold Michielsen (voorzitter LTO Flevoland), Martin Duijkers (docent Aeres Hogeschool) en Everhard van Essen (Aequator) kwamen tijdens de inspiratiemiddag aan het woord. Anna Zwijnenburg van het Flevoland Agrarisch Collectief (FAC) vertelde over fase A en B van het project Zicht op de Bodemstructuur, waarvoor ondernemers zich kunnen aanmelden. Marleen Zanen haakte hier op in: 'Het mooie aan dit project is dat je het echt samen met de boeren, bodemdeskundigen en de provincie doet.' Coen ter Berg  en Derk van Balen (Wageningen Plant Research) lieten samen met boeren, aan de hand van mooie foto’s,zien hoe het project in de praktijk werkt. Gedeputeerde Jaap Lodders sloot de middag af en droeg het stokje symbolisch – met een schop – over aan het FAC.

De ervaringen tot dusver

Diverse boeren en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijbehorende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. 'De bodemstructuur van je grond is middels dit project goed te beoordelen', concludeerde Marius Langebeeke, één van de boeren die in 2016 aan het project heeft meegewerkt. 'Het goede van dit project is dat de provincie en het waterschap erbij betrokken zijn. Als wij tegen problemen aanlopen, komt dit nu sneller bij de overheden terecht. Dat moet zo blijven.'

Meer over het project

>>Geslaagde inspiratiemiddag 'Zicht op de bodemst...

Heeft u een vraag?

neem contact op