info@bodemenwaterflevoland.nl

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

17-05-2022

Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Donderdag 2 juni 2022 organiseert Lector Agrarisch Waterbeheer, Wolter van der Kooij een excursie bij Aeres Farms. Agrariërs krijgen deze middag uitleg over onder andere het onderzoek in de helofytensloot.

Helofyten zijn planten die in de waterbodem wortelen en boven het wateroppervlak uitgroeien

De lector en Waterschap Zuiderzeeland meten de waterkwaliteit aan het begin en het einde van de sloot. De helofyten hebben een sterk zuiverend effect op het slootwater, maar er zijn wel grenzen aan de zuiverende werking.

Ook is er onderzoek naar de inzet en het gebruik van een moerasdak op een melkveestal en druppelirrigatie. 

Wolter van der Kooij geeft elke drie maanden een korte inleiding over de stand van zaken rondom de onderzoeken en organiseert een excursie over Aeres Farms.

Gaat u mee op excursie?

De eerste excursie staat gepland op donderdag 2 juni van 15.00 tot 17.00 uur. We verzamelen bij het Agri Innovation Centre (Wisentweg 13c) in Dronten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar w.van.der.kooij@aeres.nl.

>>Excursie helofytensloot bij Aeres Farms

Heeft u een vraag?

neem contact op