info@bodemenwaterflevoland.nl

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

24-11-2022

Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Donderdag 10 november was de eerste bijeenkomst van het ABW aanjaagteam in Zeewolde. Dit aanjaagteam is er om nog meer aansluiting te vinden bij de sector en zo beter te weten wat er speelt en aan welke projecten en informatie er behoefte is. Het aanjaagteam vertegenwoordigt de brede sector (zowel akkerbouw, veeteelt, fruitboomteelt als glastuinbouw) en kan het programmateam ABW gevraagd en ongevraagd adviseren.

Interessante bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst stond kennismaking centraal. Op interactieve wijze werd na een welkomstwoord en toelichting door programmanager Petra van der Werf kennis gedeeld en gebrainstormd over actuele thema’s. Ook werden aanwezigen uitgedaagd rond enkele stellingen. Dat leverde stof tot discussie en bood tegelijkertijd interessante inzichten. De input is opgehaald en verwerkt voor het jaarplan 2023. Ook is er tijdens de bijeenkomst gesproken over communicatie in het algemeen en de website van het ABW in het bijzonder. Voor het Actieplan Bodem en Water was het een nuttige bijeenkomst. De volgende bijeenkomst is in juni 2023, maar het aanjaagteam zal tussentijds aangehaakt blijven bij vraagstukken waar hun inbreng nodig is of waarvoor zij input willen leveren.

Bijeenkomst ABW Aanjaagteam 2022

 

>>Eerste bijeenkomst ABW Aanjaagteam

Heeft u een vraag?

neem contact op