info@bodemenwaterflevoland.nl

Bezem door de Flevolandse middelenkast

10-09-2021

Bezem door de Flevolandse middelenkast

Met het project project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland 2021’ biedt waterschap Zuiderzeeland agrariërs de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te laten voeren. Er is plek voor 500 deelnemers, aanmelden kan tot 17 oktober 2021.

Waterschap Zuiderzeeland wil met deze actie werken aan schoner oppervlaktewater door emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen/voorkomen. De ‘Bezemactie Flevoland’ is specifiek bedoeld voor alle agrariërs in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Ook gestopte bedrijven en hobbyboeren kunnen deelnemen aan deze actie. Met deze actie kan men kosteloos, anoniem en laagdrempelig restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar op het bedrijf. 

De bezemactie wordt gefinancierd door Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, Vitens en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). Onmisbaar hierbij is de inzet van adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel, die de aangemelde bedrijven bezoeken om de middelenkast door te lopen.

Meer informatie en aanmelden
 

>>Bezem door de Flevolandse middelenkast

Heeft u een vraag?

neem contact op