info@bodemenwaterflevoland.nl

Demodagen Wasplaatsen

Steeds meer agrariërs leggen wasplaatsen met zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen aan. Om andere agrariers kennis te laten maken met de mogelijkheden van was- en spoelplaatsen in combinatie met waterzuivering organiseerde Actieplan Bodem en Water Flevoland daarom verschilende open dagen. Zo ook bij Rob de Sain, akkerbouwer in de Noordoostpolder. Hij ontving afgelopen maart een groep geinteresseerden. Zij kregen een rondleiding onder de overkapping en bij de wasplaats buiten. Rob gaf uitgebreid uitleg en deelde zijn ervaringen.

Dubbele wasplaats

De Sain heeft sinds twee jaar een dubbele wasplaats en een Heliosec voor de verwerking van restvloeistof en waswater. Dit heeft hij mede gerealiseerd met een POP3-subsidie. Rob vindt het belangrijk om schoon en. netjes te werken en ziet altijd verbeteringen op zijn erf. "Ik vind het leuk om alles uit te zoeken en steeds weer wat te verbeteren," zegt Rob. Voor de installatie heeft hij een professional ingehuurd. Maar het goed uitdenken ervan heeft hij zelf gedaan. 

Rob de Sain heeft een overdekte wasplaats met een ondergrondse buffertank in zijn machineberging. Indien nodig kan hij daar restvloeistof aftappen. De overdekte wasplaats loost op de Heliosec. De overkapping voorkomt dat de Heliosec onbedoeld wordt belast met regenwater. Ook is er nog een wasplaats buiten. Deze is voor het reinigen van overige machines. Rob geeft aan dat het belangrijk is om - als het erf het toelaat - een zo groot mogelijke wasplaats in te richten. Zodat je lekker 'ruim' kunt afspuiten etc. anders helpt het nog niet.

 

ABW erfbord wasplaats Wasplaats De Sain Espel 1 (1) Wasplaats De Sain Espel 2 (2) wasplaats Keijzer Lelystad wasplaats Meijer  Ens

 

                          

>Demodagen wasplaatsen

Heeft u een vraag?

neem contact op