info@bodemenwaterflevoland.nl

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

31-08-2018

Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Op 30 augustus is er een symposium over boden en kringlopen gehouden. Deze avond werd georganiseerd om agrariërs te informeren over acties op het gebied van bodembeheer, kringlopen, water en productie. De opgave voor de melkveehouderij, akkerbouw en bollenteelt is om in samenwerking, of ieder voor zich, nieuwe strategieën te ontwikkelen om de bodemvruchtbaarheid te versterken en de productie op peil te houden of, liever nog, te verhogen.

Er was een plenair deel over bodem en kringlopen. Daarna gingen de deelnemers uiteen in enkele workshops. In deze workshops was er ruimte voor interactie tussen de deelnemers en kunnen voorstellen worden gedaan voor hoe we als ondernemers samen dit onderwerp verder kunnen brengen. Wij presenteren hier de resultaten van deze avond voor de aanwezigen en andere belangstellenden. Op basis van deze resultaten gaat de initiatiefgroep verder met (vooralsnog) twee vervolg acties

Download het verslag

>>Verslag Avondsymposium Bodem en Kringlopen

Heeft u een vraag?

neem contact op