info@bodemenwaterflevoland.nl

Verbindende factor in duurzame landbouw

31-03-2017

Verbindende factor in duurzame landbouw

Provincie Flevoland, Waterschap Zuidezeeland en LTO Noord werken in het Actieplan Bodem en Water (ABW) op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw, met als basis goed bodembeheer en schoon en voldoende water. Op 31 maart hebben deze drie partijen de samenwerkingsovereenkomst voor de voortzetting van dit programma ondertekend. Dat deden zij voorafgaand aan een tafelgesprek met het agrobedrijfsleven bij loonbedrijf Van Dun in Rutten.

Het voortzetten van de samenwerking betekent dat het ABW ook de komende jaren actief zoekt naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, partijen bij elkaar brengt en ondernemers stimuleert een volgende stap te zetten. Het initiatief ligt daarbij bij de ondernemer, terwijl het Actieplan ondersteuning biedt. Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is een gemeenschappelijk belang van alle drie de partijen. Door de handen ineen te slaan zijn ze het meest succesvol in het bereiken van hun doelen. Het ABW is de Flevolandse uitwerking van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en zet in op een transitie in denken over bodem en water.

Vooruitkijken

In de komende jaren zal er binnen ABW extra aandacht zijn voor waterkwaliteit, bodemverdichting en het faciliteren van projecten in het gebied. Gedeputeerde Jaap Lodders: ‘Om de doelen van het ABW te bereiken is samenwerking met de toeleverende en afnemende partijen, die de agrarische ondernemers regelmatig ontmoeten, in de komende fase nodig’. Lida Schelwald – van der Kley en Ton Leijten, heemraden van Waterschap Zuiderzeeland vullen aan: ‘In de afgelopen jaren hebben we ons gericht op bewustwording en het delen van kennis op het gebied van waterkwaliteit en bodemdaling. In de komende periode willen we met de agrarische sector stappen gaan maken om daadwerkelijk de waterkwaliteit in de sloten en tochten van Flevoland te verbeteren. Ook een goede bodemkwaliteit draagt hier aan bij.’  Volgens Arnold Michielsen, voorzitter van LTO Noord, blijft de wisselwerking tussen voorlichting en akkerbouwer belangrijk. ‘Van boven lijkt de grond misschien goed, maar onderin is hij dat op verschillende percelen nog niet, dus neem een schop mee om de bodem te bekijken voor je begint met de voorjaarswerkzaamheden. Deze vorm van voorlichting in de praktijk willen we in de toekomst op meer facetten rondom bodem en water uitbouwen.’

Evaluatie

De eerste samenwerkingsovereenkomst werd in 2014 gesloten. De afgelopen jaren zijn er vanuit het ABW meerdere activiteiten en projecten georganiseerd. Bijvoorbeeld het project ”Zicht op de bodemstructuur”, waarbij boeren leren hun eigen bodem te beoordelen door het graven van een profielkuil. Ook zijn er meerdere kennis en demonstratie activiteiten georganiseerd over het tegengaan van emissies van het erf naar het oppervlaktewater. Eind 2016 is het Actieplan Bodem en Water positief geëvalueerd voor de periode 2014-2016.

DSC_3995-klein DSC_3997-klein DSC_4001-klein DSC_4002-klein

>>Verbindende factor in duurzame landbouw

Heeft u een vraag?

neem contact op