info@bodemenwaterflevoland.nl

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

14-02-2018

Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Maandag 12 februari vond de Kennisdag Bodem & Water in De Meerpaal Dronten plaats. Het was een grote opkomst: meer dan 220 aanwezigen (Flevolandse agrariërs en andere betrokkenen) kwamen naar Dronten om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. De dag was goed gevuld met verschillende workshops over onderwerpen als bodemkwaliteit, grondbewerking en drainage. “Vooral de praktijkvoorbeelden en inzichten van boeren, aangevuld door experts vielen in de smaak,” aldus Albert Jan Olijve, medeorganisator van de Kennisdag. “We zijn trots op de opkomst!” vult Wim Dijkman, programmaleider Actieplan Bodem & Water, aan.

Iedereen kon meedoen met drie workshops (uit 12) naar wens, verdeeld over verschillende zalen in de Meerpaal. Na de opening met een persoonlijk verhaal van dijkgraaf Hetty Klavers startte de eerste workshopronde. Hetty Klavers: “'We wonen in een bijzonder gebied, bedacht en gemaakt door mensenhanden. Het is onze uitdaging om te zoeken naar een evenwicht tussen  hoge opbrengsten, behoud van een goede bodemstructuur en betaalbaar waterbeheer. En dat in een veranderlijke wereld, met opgaven rond bodemdaling, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. We moeten samen de schouders eronder zetten.” Helaas kon de lezing van de eerder aangekondigde spreker Peter Kuipers Munneke over Klimaatverandering niet doorgaan

Kennisdelen
Actuele kennis en ervaringen delen vanuit diverse projecten en initiatieven die in Flevoland plaatsvinden, stond centraal. Specialisten en ervaringsdeskundigen boden praktische tips en in een heus Water- en Bodemcafé konden aanwezigen hun eigen specifieke vraag stellen aan een expert. Praktische en actuele onderwerpen zijn aanbod geweest. Wel of niet woelen, wel of niet ploegen en wanneer ga ik dan ploegen, krijg ik minder rijschade in grasland door rijpaden?  “Opvallend is de open houding waarmee agrariërs elkaar benaderen en ervaringen delen”, aldus Reina Groen van de provincie Flevoland.

Geslaagd
Meerdere boeren gaven aan dat de tijd voor discussie te kort was. De wens om nog een hele dag te organiseren werd dan ook geregeld geuit. Wim Dijkman: “Opvallend hoeveel kennis in de praktijk wordt ontwikkeld door boeren zelf. Zij nemen risico’s en gaan het gewoon doen. De kennis instellingen zouden deze houding kunnen ondersteunen door monitoren en evaluatie aan te bieden.”

Over Actieplan Bodem & Water
Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het ABW is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische netwerken worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.

>>Veel animo voor Kennisdag Bodem & Water

Heeft u een vraag?

neem contact op