info@bodemenwaterflevoland.nl

POP3 opengesteld

28-04-2017

POP3 opengesteld

Het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Om dit te stimuleren stelt de Europese Unie vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid budget voor plattelandsontwikkeling beschikbaar. Europa stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandontwikkelingsprogramma opgesteld (POP3).

Kennisoverdracht

Met deze openstelling worden kennisoverdrachtsactiviteiten voor de transitie naar een duurzaam water- en bodemgebruik voor een toekomstbestendige landbouw ondersteund. Kennisverspreiding aan grote groepen agrarische ondernemers is de motor voor modernisering in de agrarische sector gericht op verduurzaming.

Procescriteria

De procescriteria van het ABW staan aan de basis van een aantal selectiecriteria uit POP3. Op de website van de provincie Flevoland leest u meer over POP3 en de openstelling daarvan.

>>POP3 opengesteld

Heeft u een vraag?

neem contact op