info@bodemenwaterflevoland.nl

Gratis advies verminderen erfemissies

16-11-2015

Gratis advies verminderen erfemissies

Overheid, agrarische sector en toeleveranciers werken samen om de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland terug te dringen. Begin november ontvingen 1.500 Flevolandse agrariërs een brief met een voucher voor een gratis erfemissiescan. Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid.

Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd. Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine. Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden. 

Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap. Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken. Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e-mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland: 06 - 1132 4106 of b.vandenbosch@zuiderzeeland.nl.

Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan? 

De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt. Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Door zelf actief aan de slag te gaan, kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken. De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap, zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving. Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving, maar voor bewustwording.

Samenwerken

De gratis erfemissiescans (maximaal 200) zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water (LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland), Agrodis en de NFO. Adviseurs van diverse toeleveranciers en  adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren. 

Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www.toolboxwater.nl of www.erfemissiescan.nl. Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren.

>>Gratis advies verminderen erfemissies

Heeft u een vraag?

neem contact op