info@bodemenwaterflevoland.nl

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

03-11-2016

Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

In Flevoland maken veel telers gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Veruit de meeste telers gaan hier zorgvuldig mee om, maar toch kunnen zij niet altijd voorkomen dat resten van gewasbeschermingsmiddelen in de sloten terechtkomen door bijvoorbeeld drift en erfafspoeling. In de afgelopen 15 jaar heeft de agrarische sector veel milieuwinst geboekt. Helaas meet het waterschap nog steeds normoverschrijdingen in de tochten en vaarten.  

Netwerk Water, Landbouw en Milieu hebben daarom op dinsdagmiddag 8 november 2016 in samenwerking met het Actieplan Bodem & Water een demonstratiebijeenkomst gehouden voor Flevolandse telers. Tijdens de demonstratiebijeenkomst lieten diverse bedrijven hun oplossingen voor emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen zien. 

Blog

Heemraad Lida Schelwald - Van der Kley schreef een blog over de bijeenkomst: 'De boeren die kwamen (zo’n 75 akkerbouwers) kregen in groepjes uitleg van leveranciers, agro-adviseurs en waterschappers over nieuwe ontwikkelingen en ze konden op het erf de nieuwste apparatuur met eigen ogen aanschouwen. Zo was er veel belangstelling voor drieenorme spuitmachines met wielen van minstens 2 meter doorsnede (ik keek er met ontzag naar..).'

 

>>Demonstratiebijeenkomst gewasbescherming

Heeft u een vraag?

neem contact op