info@bodemenwaterflevoland.nl

Demo-ochtend verbetering bodem- en waterkwaliteit Noordoostpolder

16-09-2021

Demo-ochtend verbetering bodem- en waterkwaliteit Noordoostpolder

Wanneer: 3 november, 9.00-12.30 uur
Waar: Landbouwbedrijf de Groot, Klutenpad 14, 8312 PK Creil

In het kader van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ vindt op 3 november aanstaande een inspirerende demo-ochtend plaats op locatie van Anne de Groot in Creil. Tijdens deze bijeenkomst delen we de kennis die akkerbouwers en bollentelers hebben opgedaan binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’.  En er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de rondgang krijgen de akkerbouwers en bollentelers praktische handvatten en informatie aangereikt waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan op de volgende onderdelen:  

 • Beoordelen van de bodem en maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren
 • Beperking van de emissie op het erf en perceel
 • Mogelijkheden en ervaringen met de aanleg van een wasplaats

Tijdens deze bijeenkomst komen de ervaringen van de deelnemende akkerbouwers en bollentelers 
aan bod en is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.  Het programma ziet er als volgt uit:

Rondetafelgesprek tussen telers, gedeputeerde en LTO en KAVB

Akkerbouwer Nico Gebbink en bollenteler Frans Reijerink gaan met Gedeputeerde Cora Smelik van de Provincie Flevoland, Piet Boer, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, Arnold Michielsen van LTO en een vertegenwoordiger van de KAVB in gesprek over de ervaringen die in het project zijn opgedaan met geïntegreerde gewasbescherming, bodemverbetering en vermindering van emissie. Na het rondetafelgesprek organiseren we een rondgang waarin adviseurs en experts met u dieper op de onderwerpen ingaan.

Driftvermindering en rijenbespuiting

Twee machines worden gedemonstreerd en het spuitbeeld getoond:

 • Agrifac Condor zelfrijder
  met verlaagde spuitboom en luchtondersteuning. Met de machine kan variabel en plaatsgewijs worden gedoseerd. Ook is row- en spotbespuiting mogelijk.
 • Amazone UX getrokken spuit
  met de Amazone UX kan ook rijbespuiting plaatsvinden, kan op afstand van doppen geswitched worden en met taakkaarten variabel worden gespoten.

Verbetering bodemkwaliteit

 • Een profielkuil zegt veel over de kwaliteit en kenmerken van uw bodem. Aan de hand van de profielkuil leert u de bodem te ‘lezen’ en krijgt u handvatten voor passende maatregelen.
 • Integrale bodemstrategie op lichte gronden. Op lichte gronden moet extra aandacht worden besteed aan het schadelijke bodemleven, zoals Pratylenchus, Meloidogyne aaltjes en AM. Bij de keuze van de juiste groenbemester is dit een beperkende factor. We gaan in op de integrale bodemstrategie waarin bodembeheer, groenbemesters en inundatie een rol spelen. 

Zaaien en onderwerken groenbemesters

 • De Combimaster 300 van Vegniek: een machine die de ondergrond belucht gecombineerd met een cultivator die een grof zaaibed aanlegt. Door koppeling van de zaaimachine kan in dezelfde werkgang gezaaid worden.  De techniek vermindert verslemping en legt de basis voor een diepe beworteling.
 • KVIK-Finn: werkt met de vlakke ganzevoeten eerst de stoppel of plant los. Daarna wordt deze met de rotor door de lucht gegooid waardoor de grond van het wortelstelsel wordt geschud. De gewasresten of onkruiden belanden dus boven op de grond waardoor ze snel verdorren. Door een vals zaaibed achter te laten en later nog eens terug te komen met de Kvick-Finn, kan een perceel ook curatief worden behandeld.

Combi-wasplaats met zuiveringssysteem

We bekijken de wasplaats met zuiveringssysteem en delen ervaringen van andere deelnemers die recent een wasplaats hebben aangelegd. Op de wasplaats van het gastbedrijf worden machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen gewassen. De verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden en gezuiverd.

Programma in het kort:

 • 09.00 uur:           ontvangst met koffie
 • 09.30 uur:           opening door projectleider van CLM, Yvonne Gooijer en rondetafel gesprek met betrokken partijen en deelnemers.
 • 10.00 uur:           start rondleiding
 • 12.30 uur:           Einde

Deelnemen?

Deelnemen aan de demo-ochtend? Vul dan hieronder het opgave formulier in. U ontvangt eind oktober de 
definitieve uitnodiging. Deelname aan deze ochtend is gratis. 

Opgaveformulier

>>Demo-ochtend verbetering bodem- en waterkwalite...

Heeft u een vraag?

neem contact op