info@bodemenwaterflevoland.nl

Deltacommissaris in Flevoland

22-11-2017

Deltacommissaris in Flevoland

Op uitnodiging van Dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Jaap Lodders bracht deltacommissaris Wim Kuijken op dinsdag 21 november een bezoek aan Flevoland. In het kader van Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie bezochten zij de projecten Spaarwater en Zicht op de Bodemstructuur in Zeewolde.

Akkerbouwer Peter Hilgers ontving het gezelschap in zijn boerderij in Zeewolde waar zij spraken over het project Spaarwater en Zicht op de Bodemstructuur. Landbouw, waterschap en provincie anticiperen met deze projecten op de sterke bodemdaling in Flevoland. Om zo te voorkomen dat deze bodemdaling op langere termijn een bedreiging gaat vormen voor de waterhuishouding en de conditie van de landbouwgrond. Ook richt het project Spaarwater zich op waterbesparing. Door de aanleg van nieuwe drainagebuizen en vier sensoren op het terrein van Hilgers wordt de waterhuishouding gestuurd en wordt het hemelwater, het diepe en het ondiepe grondwaterpeil en de chemie van het grondwater gemeten. Tijdens het bezoek zag de deltacommissaris hoe agrariërs door het graven van een bodemkuil en het gesprek daarover te hebben, meer te weten kunnen komen over de bodemstructuur en welke maatregelen dan kunnen helpen.

In Oosterwold werd gesproken over het waterbeheer van het gebied en de uitdagingen waar bewoners, het waterschap en de provincie voor staan. Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde waar de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief wordt overgelaten. Oosterwolders bepalen niet alleen hun eigen kavel en woning, maar ze gaan ook zelf over wegen, groen, water en de openbare ruimte. Dit moeten zij tevens ook zelf realiseren. Dit vraagt om goede afstemming tussen waterschap en bewoners én bewoners onderling.

Het bezoek werd afgesloten bij het hoofdkwartier van de toekomstige Floriade. Wethouder Tjeerd Herrema en directeur Floriade Amsterdam-Almere Janne-Wietse de Vries deelden de plannen voor de Floriade in 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities waarbij urgente vraagstukken zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning centraal staan. Ook wordt er de Straat van de Toekomst aangelegd waar innovatie op alle gebieden getoond gaat worden en water een belangrijke rol speelt. Het doel is dat Floriade in 2022 een half jaar een expo is en daarna een groene stadswijk wordt. 

>>Deltacommissaris in Flevoland

Heeft u een vraag?

neem contact op