info@bodemenwaterflevoland.nl

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

12-10-2017

Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. Agrariërs en het agrobedrijfsleven hebben belang bij het behoud van een effectief middelenpakket en bij een positief imago. Dat kan als de emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder worden teruggedrongen. 

U kent wellicht de ‘zwakke’ plekken in de inrichting van uw erf en de conditie van uw percelen. Er zijn verbetermaatregelen en u wordt op weg geholpen door een investeringssubsidie. Investeringen kunnen worden vergoed uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), dat mede wordt gefinancierd uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Een speciale regeling hiervoor wordt opengesteld tussen 16 oktober 2017 en 10 december 2017. 

Flyer - Investeer in het terugdringen van emissies vanaf erf en perceel

Meer informatie over POP3

>>Investeer in het terugdringen van emissies vana...

Heeft u een vraag?

neem contact op